Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

SSTB Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

4-7 yaş grubu çocuklarda sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi; çocuk ve ebeveyn raporları arasındaki uyum

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

"Yaşam Kalitesi" (YK) kişinin yaşadığı kültür, değer yargıları, amaçları, beklentileri, ilgileri ve standartları doğrultusunda kendi yaşam pozisyonuna ilişkin öznel doyumunun bir ifadesidir. Kendinden memnun olmanın en temel düzeyi olan iyilik halinin bilincinde olmayı ve kendini değerli hissetmeyi içerir. Aile, iş yaşamı ve sosyo-ekonomik koşulları da içeren bireyin günlük yaşamındaki iyilik algısını ifade eder. Bu araştırmanın amacı; 4-7 yaş grubu okul öncesi dönemdeki çocuklarda yaşam kalitesini, geçerliliği ve güvenilirliği yüksek bir ölçekle değerlendirmek ve bu dönemdeki çocuklarda yaşam kalitesinin çocuk ve ebeveyn değerlendirmesi arasındaki uyumunu ve tutarlılığını incelemektir. Gereç ve Yöntemler: araştırmanın örneklemini, Mart 2009-Mayıs 2009 tarihleri arasında İzmir Bornova'da bulunan 5 ilköğretim okulunun ana sınıfındaki çalışmaya katılmaya istekli olan 160 öğrenci ve anneleri oluşturmuştur. Öğrenci tanıtım formu, kiddy-kindl küçük çocukların anketi, ebeveyn yaşam kalitesi formudur. Sosyo demografik soru formu; yaş, cinsiyet, kronik hastalık tanısı, ebeveynlerin durumu, yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu ile ilgili 12 sorudan oluşmuştur. Veriler, Student-t testi, Pearson korelasyon analizi ve Kappa istatistiği ile yapılmıştır. Bulgular: Çalışmamızda öğrencilerin 139'u (%86,9) 6 yaş grubundadır. Öğrencilerin yaş ortalaması 6,07±0,38 (min 4 yaş; max 7 yaş) olarak bulunmuştur. Öğrencilerin; 71'i kız (%44,4), 89'u (%55,6) erkektir. Sonuç: Çalışmada çocuk yaşam kalitesi formu ile ebeveyn formu arasındaki tutarlılık % 0.68 olarak belirlenmiştir. Çocuk yaşam kalitesi formu ile ebeveyn formu arasında korelasyon saptanmamıştır. (r=0.051, p>0.05). Çalışmada okul öncesi çocuklarda yaşam kalitesi formu ile ebeveyn formu arasında düşük uyum saptanmıştır.

Özet İngilizce :

Quality of life (QoL) is an expression of personal satisfaction with all facets of life including physical, social, economic and psychological wellbeing. This descriptive and cross-sectional study aimed to evaluate agreement between self reports and parent reports of health-related quality of life in children aged 4-7. Materials and Methods: A convenience sample of 160 children and their mothers were recruited from March 2009 through May 2009. The data were collected by Socio-demographic form and the data on HRQoL were collected using the two parallel questionnaires; The Kiddy-KINDL for children aged 4 to 7; and; Kiddy-KINDLR for parents of children aged 4 to 7. Socio-demographic form containing 12 questions about age, gender and chronic illness status of children; status of parents (living or dead), ages and education levels of parents, employment circumstances of parents and number of siblings, size of family. Students t-test, Kappa statistics and Pearson correlation were used in comparing the variables. Results: In the study, 139 (86.9%) of the children were 6 years old. Average age for children was 6.07+/-0.38 (min age 4 ; max age 7), and 89 (55.6%) of the children were male. Consistency between childrens HRQoL report and parents; report was found to be 0.68%. There was no correlation between the children's HRQoL of report and parents' report (r=0.051, p>0.05). Conclusion: Study of preschool children and their parents evaluate the quality of life of the subjective evaluation and no correlation between the low compliance was determined.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :