Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sportif Bakış Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2015 , Cilt , 1

"Aktif Spor Yapan ve Yapmayan 12-14 Yaş Ortaokul Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi"

Pelin AYDIN, Adnan ERSOY, Neslişah AKTAŞ

"Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışları: Ermeniler Örneklemi"

Aytekin Hamdi BAŞKAN, Suat KARAKÜÇÜK

"Huzurevinde Kalan Yaşlılara Uygulanan 12 Haftalık Sportif Rekreasyon Programının Bazı Antropometrik ve Fizyolojik Parametrelere Etkisinin İncelenmesi"

Aslı Taşkıran, İsmail Kaya

"Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinde Sporda Batıl İnanç Eğilimi ile Sürekli Kaygı Seviyeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"

Utku IŞIK, Bülent AĞBUĞA, Gürkan ELÇİ

Makale