Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sportif Bakış Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2015 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Farklı Kültürlerde Boş Zaman Davranışları: Ermeniler Örneklemi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi BESYO, Gazi Üniversitesi BESYO
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma kapsamında; Değişen dünya düzeninde boş zamanlar, özellikle kapitalist normlarda uygun şekilde organize olmakta ve yeni anlam ve kullanım değerleri içermektedir. Boş zamana ilişkin kuramsal yaklaşımlar, boş vaktin taşıdığı ideolojik, politik ve toplumsal değişimleri öne çıkarmaktadır. Boş vakit üzerinde egemen ve değişken aygıtların rolünü ve özellikle de ticari sömürüye yatkın doğasını eleştiri konusu etmektedirler. Modern toplumlarda ve öncesinde öne çıkan yaklaşımlardan bahsedilecek ve boş zamana ilişkin yaklaşımları üzerinde durularak, boş vaktin modern dönemle birlikte kültürel yapılarda edindiği yeni görünümlere açıklık getirilerek etnik köken unsuruna değinilerek Ermeni Kültürü incelenmiştir. Hatay’ın Samandağ’ı ilçesi Vakıflı köyünde yaşayan Ermeni cemaatine mensup 32 kişi ile görüşmeler yapılmış, kendi kültürlerine ait boş zamanlarında gerçekleştirdikleri aktiviteler araştırılmıştır. Kırsal kesimde yaşayan Ermeni vatandaşların daha çok kilise merkezli aktivitelerde bulundukları avcılık, bazı şenlik, toplantı ve ev işleriyle uğraştıkları, Ermeni şarkıları ve danslarına ayrı bir yer verdikleri görülmüştür. Diğer etnik gruplar ve toplumun genelinden kısmen daha soyut yaşayan bu toplumun geneliyle ortaklaşa televizyon izlemek, kahvehaneye gitmek gibi aktivitelerde bulundukları da gözlenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, the changing world order, leisure time, are organized according to particular norms of capitalist values and includes a new meaning and usage. The theoretical approach to leisure time, free time carries the ideological, political, and social changes that highlight the capitalist. Leisure and variable devices on the dominant role and the nature of the subject of criticism has been particularly susceptible to commercial exploitation in modern societies, and highlights the approaches mentioned before, and idle time approaches, with emphasis on cultural buildings with the modern era has acquired free time brought a new openness to views of Armenian Culture will be examined with reference to the element of ethnic origin. We talked with 32 Armenian people who live in Vakifli village of Hatay-Samandag. We search their leisure time activities about their culture. Armenian people who live in provincial, generally do church originated activities, hunting, doing some fests, meetings and dances. These people, who are particularly isolated from groups and general, are usually do activities like watching television, or going to cafes.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :