Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni sosyal hareketler paradigması bağlamında türkiye deki küreselleşme karşıtı grupların birbirleriyle ve dünyadaki karşıtlarla karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü1
Görüntülenme :
373
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme olgusu, güncel sosyoloji literatüründe özellikle son yıllarda geniş yer bulan bir olgu haline gelmiştir. Küreselleşme olarak adlandırılan süreç toplumsal yapıların, organizasyonların ve sorunların dünya çapında ortaklaşmasını sağlarken öte yandan da oluşturduğu sorunları, toplumsal dinamikleri baskılaması, ekonomik, kültürel ve toplumsal dayatmaları sebebiyle yaşanan süreçte kendi karşıtlarını ortaya çıkarmıştır. Bu karşıtlıklar değişen süreçlere bağlı olarak yeni sosyal hareketler paradigması ile anlaşılabilen oluşumlardır. Alternatif küreselleşme, Aşağıdan küreselleşme hareketi gibi kavramlarla da adlandırılan küreselleşme karşıtı hareket, yerel düzeyde ortaya çıkan emek, topraksız köylü, yoksulluk karşıtı ve farklı kimliklerde kesimlerin muhalefetini ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır.Ancak ülkemizde muhalefet daha çok ülke içi sorunlara odaklanmış, belli bir siyasi muhalefet geleneği olan kişiler tarafından ortaya çıkarılmış, yeterince organize olamamış ve daha radikal eğilimleri içinde barındıran bir yapı özelliği göstermektedir.

Özet İngilizce :

The Globalization has been as a fact that occupies a wide situation for last years in the actual sociology literate. While the process called Globalization is providing the similarity of social structures, organizations and problems around the world, in the other hand it has created its own opponents in this process because of social, cultural and economical insists, pressuring the problems and social dynamics. These opponents can be understandable constitutions by the new social movements' paradigm according to the changing processes. Anti Globalization Movement as also called with the concepts of alter-globalization or sub-globalization is used for the expressions of the opponents' aim of local labor, landless peasant, anti-poverty and parts in different identities. However the opposition represent a structure that has been focused on the national problems, exposed by the ones who have a known political oppositional tradition, not so organized and holds more radical aims in it.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :