Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’deki milliyetçilik söylemleriyle kıyaslamalı olarak erol güngör ün sosyolojik milliyetçilik anlayışı

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Erol Güngör'ün milliyetçilik anlayışı incelenmektedir. Çalışmada milliyetçilik kuramları içinde Erol Güngör'ün geliştirdiği milliyetçilik anlayışının nereye oturduğu tartışılmakta ve Güngör'ün kültür eksenli sosyolojik milliyetçilik anlayışı irdelenmektedir. Güngör'ün milliyetçilik anlayışının kuramsal temellerinin yanı sıra, bu anlayışın Türkiye'deki farklı milliyetçilik söylemleri (resmi, Anadolucu, Türkçü, ulusalcı vb) ile ilişkisi de ele alınmaktadır. Çalışmada Güngör'ün milliyetçilik anlayışının odağında bulunan kültür olgusuna vurgu yapılmaktadır. Güngör'ün, biyolojik, etnik ve ırksal vurguları göreli olarak daha geri planda tutarken, tarih boyunca güçlü, kapsayıcı ve homojen olduğunu kabul ettiği Türk kültürünü hangi gerekçelerle ön plana çıkardığı tartışılmaktadır. Güngör'ün temel unsur olarak gördüğü kültürel birliktelik olgusu tarihsel bir perspektifle değerlendirilmektedir. Yazarın Türk kültürü ve sosyal yapısı hakkındaki görüşleri ile Ziya Gökalp ve takipçilerinin benzer konulardaki görüşleri de karşılaştırılmakta ve Güngör'ün milliyetçilik anlayışının özgün yönleri ön plana çıkarılmaktadır.

Özet İngilizce :

In this study Erol Güngör's understanding of nationalism is scrutinized. Within this study, where, the understanding of nationalism in theories of nationalism developed by Erol Güngör, has been placed, is discussed and Güngör's culture oriented understanding of sociological nationalism is studied. Besides theoratical basics of Güngör's understanding of nationalism; relevance of this understanding with different discourses of nationalism (official, Anatolian, Turkist, nationalist) in Turkey is also tackled. In the study, fact of culture which is in the focus of Güngör's understanding of nationalism is underscored. While Güngör keeps biological, ethnical and racial emphasises relatively yet in the background; with which facts he featured the Turkish culture that he had accepted as powerful, inclusive and homogenious throughout history is discussed. Fact of cultural unity which Güngör sees as a fundemental element is assessed with a historical perspective. Views of the author about the Turkish culture and social structure are compared with the views of Ziya Gökalp and his followers about similar issues and unique aspects of Güngör's understanding of nationalism is featured.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :