Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güç, iktidar, sınıf ve statü üzerine bazı tartışmalar - mühendis ve öğretmen örneği

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Bu yazıda esas olarak empirik verilere dayalı olarak inşaat mühendisi ve öğretmenlerin sınıf ve statü konumları ile iktidar arayışları betimlenmekte ve karşılaştırılmakta; kavramsal ve kuramsal olarak ise "güç" ile "iktidar" arasındaki ayrım dikkate alınarak sınıf, statü, ideoloji, yabancılaşma ve otoriteryenizm arasındaki bazı simetri ve asimetriler tartışılmaya çalışılmaktadır. Sosyolojik araştırmaların iktidar ilişkilerini yoğun olarak konu edindiği söylenebilirse de güç ile iktidar arasındaki ayrıma yeterince dikkat edilmemektdedir. Burada temel savlar olarak a) "her gücün iktidar olmadığı, ancak her iktidarın güç gerektirdiği", b) potansiyel halindeki güçten çok "iktidar ve sınıfın karşılıklı birbirini ürettiği" (reproduktion) ve c) her iktidar ve sınıf ilişkisine yabancılaşmanın eşlik ettiği kabul edilmektedir. d) Sınıf olgusunun tanımlanmasında "geçim yollarının" en önemli tanımlayıcı öğeyi ve e) sınıflı toplumların sürdürümünde "sınıfların açıklığının" ve sınıf içi "statü farklılaşmalarının" temel mekanizmaları oluşturduğu ileri sürülmektedir.

Özet İngilizce :

In this paper, the relationship between class, status, ideology, alienation and authoritarianism are examined in terms of the empirical data and researches on the civil engineers and teachers. Sociological studies examine power relations intensely, hovewer it does not regard the differentiation between power and domination. Here, the basic arguments are a) each power are not domination, but all domination need power", b) more than as a potential power, "domination and class reproduce themselves vice versa. and c) it is admitted that alienation accompany all kind of relations of domination and class, d) it is asserted that in definition of the phenomenon of class, "livelihoods" is one of the restrictive facts and e) "classes openness" and in-class "status differentiation" are important mechanisms in the reproduction of class societies.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :