Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Girişimciliğin türkiye deki ekonomik kalkınmaya etkileri: kobi örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Ana Bilim Dalı1
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

1980 sonrası bilgi, teknoloji ve küreselleşmenin de etkisi ile girişimcilik kavramının yaygın kullanılmaya başlanması, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme sayısındaki hızlı artış sonucunda dikkatleri; sermayenin tabana yayılması, istihdamın artırılması, gelir adaletsizliğinin azaltılması, toplumsal fayda sağlanarak toplumsal kalkınmanın gerçekleşmesi umudu ile KOBİ kapsamındaki işletmelere çevirmiştir. Günümüzde KOBİ'lerin yaygınlaşması sonucu tanımının da gözden geçirilmesi gerekmiştir. Çalışmada, girişimcilik kavramının neyi ifade ettiği ve Türkiye ekonomisinin lokomotifi olarak görülen bu KOBİ'lerin girişimci özellikleri üzerinde durularak istatistiki veriler çerçevesinde toplam yatırım, istihdam, katma değer ve ihracat içindeki payları incelenmektedir.

Özet İngilizce :

After 1980s, because of the expansion of the use of entrepreneurship concept with the effect of knowledge, technology and globalization process and also as a result of the rapid increase in the number of small and medium-sized enterprises (SMEs),all attentions has been directly turned to SMEs with the expectations of spreading capital to the base level, increasing employment level, reducing the income inequities, the spread of social benefits by providing social development within the scope of the SME businesses. In this study, it is mainly focused on the meaning of entrepreneurship concept and basic features of entrepreneurs in SMEs, which are seen as "locomotive actors" for Turkish economy. In the context of statistical data, this study has dealed with SMEs' share in total investment level, total employment level, value added and total export level in Turkey.

Anahtar kelimeler :

,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :