Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 14 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bir huzurevinde yaşlı kadın ve erkeğin ayrı yaşamasının onların yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisi

Yazar kurumları :
Harran Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü1, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi2, Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik3
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma kadın erkek ayrı yaşamanın yaşlıların yalnızlık ve yaşam doyumuna etkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bir huzur evindeki toplam 144 yaşlı oluşturmuştur ve örneklem seçilmemiştir. Veriler; anket formu, yalnızlık ölçeği (UCLA-LS) ve yaşam doyumu ölçeği ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. Değerlendirmede tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplarda Mann- Whitney U, Kruskal Wallis H ve sperman korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan yaşlıların % 75,0'ının 65 yaş ve üzerinde olduğu ve % 31,3'ünün okuma yazma bilmediği saptanmıştır. Yaşlıların %46,6'sı yalnız kalmamak için huzurevine geldiğini ifade etmiştir. Yaşlıların %31,3'ü kadın erkek ayrı yaşamaktan memnun olmadığını belirtmiştir. Bu araştırma kadın erkek ayrı yaşamanın yaşlılarda sosyal ilişkiyi azalttığını göstermektedir. Bu araştırmadan çıkan önemli sonuç sosyal ilişkiler azalması ile yalnızlığın daha çok artmasıdır. Kadın erkek ayrı yaşamaktan memnun olmayan yaşlıların kadın erkek ayrı yaşamın yaşam doyumunu düşürdüğü, ancak kadın erkek ayrı yaşamaktan memnun olan yaşlıların yaşam doyumunun artırdığı bu araştırmadan çıkan diğer önemli bir sonuçtur.

Özet İngilizce :

ABSTRACT Our research was made to determine the effect of separate living of old women and men on their loneliness and life satisfaction in a nursing home as qualitative study. The universe of this was composed of totally 144 old people in a nursing home and sampling was not selected. Data were collected through face to face interviews using with survey form, loneliness scale (UCLA-LS) and life satisfaction scale. Descriptive statistics, Mann-Whitney U and Kruskal- Wallis H test and Spearman correlation test in independent groups were used in the evaluation. It is determined that 75.0 % of old people in the research were 65 years and over and 31.3 % of them was illiterate. 46.6 % of old people stated that they lived in nursing home because they did not want to be alone. 31.3 % of olds stated that they were not happy living alone. This research shows that separate living of old women and men decreases social relations. Important result of this research is that loneliness increases further with decrease in social relation. The other important result is that ratio of life satisfaction decreased in the old people who were not happy living separately but it increased in those who were happy living separately.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :