Rabbi Samuel’in Mektubu Adlı Yahudilik’e Reddiyenin es-Semev’el el-Maġribī’nin İfḥāmu’l-Yehūd Adlı Reddiyesiyle İlişkisi Üzerine

Öz Eserin elyazmaları ve çevirileri hakkında daha geniş bilgi ve değerlendirme için bkz. Limor, “The Epistle of Rabbi Samuel of Morocco …” ss.178-183. Yahudiler arasında da bilinen mektuba bazı Yahudi yazarlar tarafından cevap verilmiştir. Limor, “The Epistle of Rabbi Samuel of Morocco …” s.193. 6 Bazı elyazmaları giriş ve yirmi beş bölümden müteşekkildir. Uzun versiyon, kısa nüshada bulunmayan ilave iki bölüm içermektedir. Bkz. Limor, “The Epistle of Rabbi Samuel of Morocco …” s.184. 7 The Epistle of Rabbi Samuel the Israelite, to Rabbi Isaac, Head Master of the Rabbinical School and the Jewish Synagogue, in Subjulmeta in the Kingdom of Morocco (London: London Society’s House, 1885), s.5. Ulaşabildiğimiz bu İngilizce çeviri, 1836’da Würtemburg’ta yayınlanan Latince metin ve 1544’te Frankfort-on-the-Maine’de yayınlanan Almanca metin esas alınarak yapılmıştır. Giriş ve yirmi yedi bölüm içermektedir. M.Ö. 586 yılında Yehuda Krallığı’nın Babilliler tarafından yıkılması sonrası gerçekleşen Babil Sürgünü. Yahudilerin bu sürgün hayatı, Perslerin M.Ö. 538’de bölgeyi ele geçirmesinden sonra Yahudilerin Kudüs’e dönmelerine izin verilmesine kadar devam etmiştir. The Epistle of Rabbi Samuel the Israelite, ss.5-12. 10 Amos, 2:6. The Epistle of Rabbi Samuel the Israelite, ss.12-14. The Epistle of Rabbi Samuel the Israelite, ss.12-44