Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yükseköğretim karma malının niteliği ve finansmanı üzerine

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
514
DOI :
Özet Türkçe :

Toplumsal istek ve ihtiyaçların sağlanmasında, en yetkili örgüt olan devletin büyük rolü vardır. Özellikle kamusal mal ve hizmetlerin üretimi ve topluma sunulmasında piyasa sisteminin taşıdığı bazı zayıf yönleri nedeniyle başarısızlığa uğraması, devletin tam kamusal mal ve hizmetlerin arzında tek yetkili olmasına neden olmaktadır. Yarı-kamusal olarak tanımladığımız yükseköğretim hizmetlerinin finansmanında yaşanan bir takım güçlükler bu sektöre, hizmetten yararlananların ve özel fonların katkısını zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, özellikle kamusal mallar teorisi ve yükseköğretim hizmetlerinin finansmanı konusunda dünyada izlenen yöntemleri ve Türkiye’de ki mevcut durumu analiz etmektedir.

Özet İngilizce :

The state is defined as the most authorized organization and has a major role in satisfying social demands and needs. The failure of the free market system because of its limitations, especially in the production and procurement of the public goods and services, often causes the state to be the only authority.Some of the difficulties emerging especially in the financing of educational services and particularly in the higher education (defined as semi-public goods), necessitates the contributions of those who benefit from these services, and contribution from private funds. The purpose of this study is examine public goods theory and methods of financing higher education in a global scope first, and the than analyze the existing methods and conditions of higher education financing in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :