Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yolsuzlukla mücadelede uluslararası örgütler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
T.C.Sayıştay Bakanlığı1
Görüntülenme :
521
DOI :
Özet Türkçe :

Yolsuzluk, ülkelerin ekonomik gelişmesini, kaynakların etkin dağılımını ve milli gelirin adil bölüşümünü engelleyen tüm dünyayı sarmış bir olgudur. Uluslararası örgütlerin yolsuzlukla mücadeleye katkısı hem devlet ve hem de sivil toplum düzeyindeki çabaları tamamlaması açısından hayati öneme haizdir. Uluslararası örgütler, ülkelere bu konuyu ayrıntılı olarak tartışma, diğer ülkelerin başarılı deneyimlerini hakkında bilgi edinme, yolsuzlukla mücadele stratejilerini güçlendirme ve uluslararası platformda gerekli önleyici tedbirleri alma fırsatı sağladığı için yolsuzlukla mücadele çabalarının ayrılmaz bir parçasıdır. Bu çalışma, yolsuzlukla mücadelede uluslararası örgütlerin rolünü analiz etme ve ilgili sorunun çözümünde uluslararası işbirliğinin önemini vurgulama amacını taşımaktadır.

Özet İngilizce :

Corruption is a worldwide phenomenon that hinders economic development of countries, efficient allocation of resources and fair distribution of national income. Contribution of international organizations to struggle against corruption is crucially important so as to complement the efforts in both state level and civil society level. International organizations are integral part of anticorruption efforts since they provide countries with opportunity to discuss the issue in detail; to elicit information about successful experiences of other countries; to reinforce their own anticorruption strategy and to take preventive measures in international environment. This study is an attempt to analyze the role of international organizations in curbing corruption and to underscore significance of international cooperation in solving the matter concerned.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :