Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yolsuzluk olgusunun ortaya çıkmasında asimetrik bilginin rolü: teorik bir bakış açısı

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi 1
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

Ekonomik birimler arası bilgi farklılığı, ekonomik işlemlerde birimlerden birinin diğerine oranla daha fazla bilgi sahibi olmasına yol açmaktadır. Ortaya çıkan asimetrik bilgi durumu, yolsuzluk gibi piyasa başarısızlıklarına neden olmaktadır. Bu çerçevede bilgi asimetrisinin varlığı, ekonomik aktivitelerde fırsatçılık ve işlem maliyetinin oluşmasına zemin hazırlamaktadır. Bu durum ise, yolsuzlukların oluşması için uygun bir ortamın oluşmasına yol açmaktadır. Ekonomik bireyler sahip oldukları bilgi avantajlarını kişisel çıkar güdüsü sayesinde kendi lehlerine dönüştürmektedirler. Bu çalışmada, ekonomik yaşamda mevcut olan asimetrik bilginin yolsuzluk olgusu üzerine etkisi ele alınacaktır. Bu çerçevede asimetrik bilginin yolsuzluk olgusuna olan etkisi, iki temel mikro iktisadi analiz yöntemi olan; “Asil-Vekil Modeli” ve “Oyun Kuramı” çerçevesinde açıklanacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Difference of information among economic agents leads one side to have more information relatively to the other side in economic transactions. The issue of asymmetric information may cause market failure like corruption. In this framework, the existence of asymmetric information could lay the groundwork for opportunism in economic transactions and increase transaction costs. Therefore the circumstances of corruption come out. Economic agents make a benefit of information superiority because of their institutions of self-interesting. In this paper, the effect of asymmetric information in economic structure on the issue of corruption is analyzed. In this context, this effect is evaluated in the framework of two kind of microeconomic methods such as “Principal- Agents Model” and “Game Theory”.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :