Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetimlerin finansman sorunlarının çözümünde motorlu taşıtlar vergisi önerisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi1, Erciyes Üniversitesi2
Görüntülenme :
470
DOI :
Özet Türkçe :

The last 30 years in the field of financial management reforms, the overall functioning of public administration in a restructuring context are discussed in many developing countries. In this reorganization, arrangements to strengthen the financial structure of local governments have been limited and these authorities experienced imbalance of income and expenditure. During this period, because of the increasing demand for local services, the growing financial need of local government has not been met. Aim of this study is analyzing fiscal importance of taxes on motor vehicles and evaluating the rationality of assignment of local governments.

Özet İngilizce :

Son 30 yılda gelişmekte olan birçok ülkede mali yönetim alanında yürütülen reformlar, kamu yönetiminin genel işleyişinin yeniden yapılandırıldığı bir çerçevede ele alınmıştır. Bu yeni yapılanmada; yerel yönetimlere bir takım görevler tahsis edilirken bu idarelerin mali yapısını güçlendirmeye yönelik düzenlemeler sınırlı kalmış ve anılan idareler gelir gider dengesizliği sorunu yaşamışlardır. Bu dönemde, her geçen gün artan yerel hizmet talebi nedeniyle yerel yönetimlerin artan finansman ihtiyacı yeterince karşılanamamıştır. Bu çalışmanın amacı, motorlu taşıtlar vergisinin mali önemini  analiz ederek, bu verginin yerel yönetimlere tahsisinin rasyonelliğini değerlendirmektir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :