Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yerel yönetimlerde performans ölçümü ve benzer tip belediyelerde mali performans uygulamaları

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F1
Görüntülenme :
307
DOI :
Özet Türkçe :

Performans ölçümü uygulamaları ve bunlardan elde edilen sonuçların kullanımı, yerel yönetimlerde gittikçe daha önemli hale gelmektedir. Performans ölçümü karar verme sürecini etkin kılabilmek, performansı ve kamu hizmetlerini iyileştirmek, kamusal hesap verilebilirliği artırmak, kamu iletişimi ve vatandaş/müşteri katılımını sağlamak, bütçe sürecini geliştirmek gibi konularda yerel yönetimlere ve yöneticilere katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada; Isparta, Afyonkarahisar ve Kütahya Belediyesinin 2002–2003 ve 2004 yıllarına ait verileri kullanılarak belediyelerin mali performansı ölçülmüştür. Önce “Belediyelerde Performans Ölçüm Projesi” (BEPER) hakkında bilgi verilip, daha sonra BEPER’de belediyelerin mali performansının değerlendirilmesinde 20 kriterden yararlanılmıştır. 20 kriter; genel mali göstergeler, gelir ve harcamalar seklinde üç başlık altında toplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre de, mali performans değerlendirilmesi yapılmıştır.

Özet İngilizce :

Implementations’ of performance measurements and the usage of these measurements in local governments have become more significant. Performance rating contributes to managers and local governments on the issues such as activating the process of decision making, improving performance and the public services, expanding accountability, enhancing budget process and public communication and the participation of citizens/clients. In this study, fiscal performance of municipalities was analyzed using data from Isparta, Afyon, Kütahya local governments for 2002, 2003 and 2004. First, brief information is given about the Project of Performance Rating in the Municipalities (BEPER) and then twenty criteria have been adapted in the evaluation of fiscal performance of municipalities within BEPER. These 20 criteria grouped under 3 categories: general fiscal indicators, revenue and expenditure. Finally, A fiscal performance evaluation was performed from the obtained results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :