Cilt: 6 Sayı : 2
Diş Pulpası Kalsifikasyonlarının Klinik, Radyolojik ve Histolojik Olarak Değerlendirilmesi
Clinical, Radiological and Histological Evaluation of Dental Pulp Calcifications
Esra KÖSELİ,Oya SİYAHHAN,Tayfun ALAÇAM

23 129

Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Esra KÖSELİ,Oya SİYAHHAN,Tayfun ALAÇAM