Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Vergi algısı ve vergi bilinci üzerine bir araştırma: iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinde vergi algısı ve bilinci

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hitit Üniversitesi1
Görüntülenme :
888
DOI :
Özet Türkçe :

It is important that individuals reveal their tax rules and tax obligations voluntarily. It is named as tax compliance. Tax compliance of individuals depends on their tax perception and tax consciousness. This study aims to measure tax perception and tax consciousness. Also the study investigates tax perception and tax consciousness of Hitit University Faculty of Administrative and Economic Sciences students. The data set of the study obtained from the survey applied to 330 students. In empirical application first descriptive statistics, frequencies and percentage of answers are presented and interpreted. Then Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis test are used to test the hypothesis.

Özet İngilizce :

Bireylerin vergiye ilişkin kurallara uyması ve vergiye ilişkin ödevlerini kendiliğinden yerine getirmesi önemlidir. Bu durum vergiye uyum olarak adlandırılmaktadır. Bireylerin vergiye uyumu, vergi algılarına ve vergi bilinçlerine bağlıdır. Bu çalışmada bir anket ile Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin vergiye ilişkin algıları ve vergi bilinçleri ölçülmeye çalışılmıştır. Çalışmaya ilişkin veri seti 330 öğrenciye uygulanan anketten elde edilmiştir. Amprik uygulamada öncelikle tanımlayıcı istatistikler cevapların sıklıkları ve yüzdeleri verilmiştir ve yorumlanmıştır. Sonra Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri hipotezlerin sınanması için kullanılmıştır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :