Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Underground economy and tax administration

Yazar kurumları :
İzmir Üniversitesi1, Çukurova Üniversitesi2
Görüntülenme :
334
DOI :
Özet Türkçe :

Around the world economies, underground economy is a fiscal problem peculiar to the developing countries. But almost all countries, independent of whether developed, developing or transition, face a remarkably large size of the underground economy. Underground economy has two main disadvantages: Not only it cut downs the tax revenues but also it causes the tax equity to worse off and threatens the legitimacy of the tax system. So, it emerges for government interventions like tax policy, direct regulations or institutional arrangements. In this paper, we expand the analysis of underground economy one step further to put forward a remedy for the underground economy: Some efforts must be made to increase tax compliance such as, establishing the simplicity of the tax system, encouraging the compliant motives of the taxpayers, powering different behaviour patterns with respect to different income levels and stipulating efficient administration of the reforms.

Özet İngilizce :

Küresel ölçekte ele alındığında yeraltı ekonomisi, gelişmekte olan ülkelere özgü mali bir problem olarak görülmektedir. Ancak, ister geçiş ister gelişmiş ya da gelişmekte olan ekonomileri olsun, neredeyse tüm ülkeler kayda değer bir yeraltı ekonomisi büyüklüğü ile karşı karşıyadır. Yeraltı ekonomisi sadece vergi hasılatının azalmasına değil aynı zamanda vergi adaletinin bozulmasına ve vergi sisteminin meşruluğunun tehdit edilmesine neden olmak suretiyle iki temel dezavantajı beraberinde getirerek vergi politikası, doğrudan müdahaleler ve kurumsal düzenlemeler gibi kamusal araçları gerektirir. Bu çalışmada yeraltı ekonomisine yönelik analiz bir adım öteye götürülmüş, çözüm olarak vergi mükelleflerinin gönüllü uyumları arttıracak, vergi sistemininin sadeliğinin sağlanması, farklı gelir düzeylerine göre farklı davranış kalıplarının geliştirilmesi ve reformların etkin yönetiminin taahhüt edilmesini içeren politikaların hedeflenmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :