Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal kalkınma sorunsalı açısından türkiye’de kamu yönetiminin rolü ve önemi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
312
DOI :
Özet Türkçe :

Küreselleşme süreci artan bir şekilde devletin ekonomi üzerindeki rolünü, devletin yeni rollerini ve genel olarak kamu yönetimi olgusunu tartışmaya açmıştır. Günümüzde öne çıkan yerelleşme eğilimi (hizmet ve yer yönünden), ulusal kalkınmanın önemli sağlayıcısı olarak düşünülmekte ve ülke yönetimleri bu konuda siyasalar oluşturmakta ve yasal düzenlemeler yapmaktadırlar. Türkiye gibi son birkaç yüzyılda (ve belki de bu yüzden biraz sabırsızca) ve Cumhuriyet tarihi boyunca bu amaçla hareket etmek isteyen bir ülkenin halen büyük toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel sorunlarla karşı karşıya olmasının sebebi acaba kalkınmanın iyi yönetilememesi midir? Ülkelerin kalkınmasında kendi öz sorunlarından hareketle kendi bakış açıları ile kendi kaynakları üzerine kurulu bir kalkınma planlaması ve yönetimi daha etkin olabilir mi? Bu çalışmada, kalkınma yönetimine ilişkin soru(n) alanları kamu yönetimine yüklenen yeni roller, araçlar, siyasalar ve değerler açısından tartışılacak ve Türkiye'nin kalkınma yönetimi sorunsalı için bazı çözüm yolları aranacaktır.

Özet İngilizce :

Globalization has led into a debate on the new roles of government including on economics, as well as public administration in general. Today's trend of decentralization for public administration (in the sense of both service delivery and territorial facilities) is considered as being a pioneering power of national development and causes governments to constitute policies and required legislation in this direction. Anyone may come to ask these questions: Whether the lack of management for development policies and processes is a reason for main social, economical, political and cultural problems confronted by Turkey which has eagerly run for increasing its development since the last few centuries? Is it possible to find out effective solutions to these problems and to make a better development planning through focusing on the analysis of self-owned problems and sources? This study aims at discussing problematic issues of development administration in the context of new roles, tools, policies, and values of the current public administration, and to search for overcoming Turkey's problems of development administration.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :