Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ülke riski, derecelendirme kuruluşları, aksaklıklar ve yeni düzenlemeler

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
396
DOI :
Özet Türkçe :

Kredi Derecelendirme Kuruluşları (KDK) ve bu kuruluşların ülkelere verdiği, uluslararası sermaye piyasalarında da geniş bir kullanım alanı bulan kredi notları, yaşanan her finansal kriz sonrasında giderek artan bir şekilde eleştiriye maruz kalmaktadır. Birçok uluslararası otorite, kredi derecelendirme sektörünün düzenlenmesine ve denetlenmesine yönelik olarak önerilerde bulunmuş ve birçok ülke, kredi derecelendirme sektörünün düzenlenmesi ve denetimi yolunda önemli adımlar atmıştır. Özelikle akademik çalışmalar KDK'ların verdiği notların veriliş yönteminin keyfiliğini, içerdiği metodolojik ve yöntemsel problemleri ve notların krizleri öngörme performanslarını ciddi biçimde eleştirmektedir. Bu çalışma, uluslararası bütünleşme ve küreselleşme çerçevesinde önemi artan ülke riskinin ölçümü süresinde büyük önem atfedilen KDK'lara yönetilen temel eleştirileri geniş bir perspektiften ele almak amacını gütmekte ve bu alandaki eksiklikleri göz önüne sermektedir. Çalışma ayrıca A.B.D.'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan 2007–2009 dünya finansal krizi çerçevesinde KDK'lara yönelik yeni düzenlemeleri, denetim öneri ve çalışmalarını konu ile ilgili kesimlere tanıtmaktadır.

Özet İngilizce :

Credit Rating Agencies (CRAs) and particularly sovereign ratings issued by those agencies that are widely used in international capital markets have been exposed to increasing criticism during and after almost every financial crisis. Many international authorities proposed new frameworks for the regulation and supervision of the credit rating sector, whereby, many countries have taken various steps in this respect. A large body of academic studies has been rising series critics about the methodologies, statistical techniques used by CRAs and forecasting accuracies of the grades and ratings issued by those agencies. This study aims to cover the fundamental problems seen in sovereign rating methodologies in a broad perspective and the main criticism directed to the CRAs. The study displays and classifies the problem and shortcomings in sovereign rating which has been increasingly important issue with globalization of financial markets in recent years. It unfolds new international attempts to arrange, restructure and regulate the sovereign rating sector particularly after the 2007-2009 financial crisis which is erupted in the US and spilled all over the World.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :