Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de telekomünikasyon altyapısının ekonomik gelişmişliğe etkisi: coğrafi ağırlıklı regresyon yöntemi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
319
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Türkiye'nin NUTS 3 düzey bölgesi için 2000 yılındaki ekonomik gelişmişlik düzeyi ve telekomünikasyon alt yapısı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla bölgeler arası farklılıkları ele alan Coğrafi Ağırlıklı Regresyon (GWR) yöntemi kullanılmıştır. Ampirik analiz neticesinde alt yapının ekonomik gelişmeyi hem genel hem de local olarak pozitif yönde etkilediği bulgusuna ulaşılmıştır. Alt yapının ekonomik gelişmişlik düzeyini en fazla etkilediği illerin Türkiye'nin doğusundan iç bölgelere doğru uzanan iller ile batısından iç bölgelere doğru uzanan illerde olduğu görülmüştür. En az etki ise Türkiye'nin ortasında yer alan kuzeye ve güneye doğru uzanan illerde görülmüştür.

Özet İngilizce :

This paper aims to analyze the relationship between the level of economic development and telecommunication infrastructure for the year of 2000 and (level of) NUTS 3 region. For this purpose, Geographically Weighted Regression (GWR) which considers the regional differentials is used. The results of the empirical studies showed that infrastructure affects the economic development both for the general and local level positively. It's seen that infrastructure affected the economic development mostly the provinces which lie from east to middle and from west to middle regions of Turkey. The least effect is seen at the provinces that lie from middle to North and South regions of Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :