Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de sübjektif yoksulluk profili: 2003–2008

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1, Rekabet Kurumu2
Görüntülenme :
298
DOI :
Özet Türkçe :

This paper investigates the subjective poverty profile in Turkey between the years 2003 and 2008, using the method called “Minimum Income Question”. It utilizes the Household Budget Survey conducted by Turkish Statistical Institute and the other variables representing the household sizes and rural-urban area. The results are compared with the officially disseminated figures. Weighted regression results, subjective poverty trash holds and poverty ratios are obtained based on the sample survey. It is observed that subjective poverty ratios are higher than those of the official figures when the household sizes and the variables of rural-urban area are considered.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışma “Minimum Gelir Sorusu” yaklaşımını kullanarak Türkiye için 2003–2008 yılları arasında sübjektif yoksulluk profilini, hanehalkı büyüklüğü ve kır kent değişkenleri ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun “Hanehalkı Bütçe Anketleri”ni temel alarak analiz etmekte ve elde edilen sonuçları resmi yoksulluk rakamlarıyla kıyaslamaktadır. Bu amaçla anket örneklemi kullanılarak elde edilen ağırlıklandırılmış regresyon sonuçları ile sübjektif yoksulluk eşiklerine ve oranlarına ulaşılmıştır. Hanehalkı büyüklüğü ve kır-kent değişkenleri dikkate alındığında sübjektif yoksulluk oranlarının resmi yoksulluk
oranlarından daha yüksek düzeyde olduğu gözlenmiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :