Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de sağlık ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 1
Görüntülenme :
351
DOI :
Özet Türkçe :

Beşeri sermayenin asıl kaynağını eğitim oluşturmakla birlikte, toplumun sağlık düzeyi de beşeri sermayeyi besleyen ve gelişmesine önemli katkıda bulunan diğer bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplumun sağlık düzeyi ile ekonomik gelişmişlik arasında yakın bir ilişki söz konusudur. Ekonomik gelişmesini belli bir düzeye getirebilmiş toplumlarda sağlık için ayrılan kaynaklar arttığı gibi, bireylerin sağlık bilinci de yükselmektedir. Bununla birlikte, sağlık düzeyinin gelişimi de artan verimlilik yoluyla ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de seçilmiş sağlık göstergeleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki nedensellik bağlamında incelenmiştir. Sağlık göstergeleri olarak, doğuşta yaşam beklentisi, sağlık kurumlarının yatak sayıları, sağlık kurumlarının sayısı ve sağlık personeli başına düşen kişi sayıları kullanılmıştır. Nedensellik test sonuçlarına göre, sağlık kurumlarının sayısı ile reel GSYİH arasında herhangi bir nedensellik ilişkisi görülmemesine karşın, diğer sağlık göstergeleri ile reel GSYİH arasında ise çift yönlü nedensellik ilişkisi bulunmuştur.

Özet İngilizce :

In addition to the education which constitutes of the main resource of human capital, the level of health of society is another important element to foster and contribute to the human capital as well. Therefore, it can be argued that there is a close relationship between the health level of society and economic development. In the highly developed societies, both allocated resources for the health and the conscious of the individuals are increased. Moreover, the level of development also accelerates the economic growth by increasing the productivity. In this study, the relationship between the selected health indicators and economic growth are econometrically investigated in terms of causality in Turkey. As health indicators, we have used the life expectancy of at birth, the number of beds of the medical institutions, the number of medical institutions and the number of persons per healthcare provider. While the causality test results indicate that any causality relationship between the number of medical institutions and real GDP growth could not be seen, bidirectional causality has been found between the other health indicators and real GDP growth.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :