Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de kayıt dışı ekonomi olgusu, bu olguyu azaltmaya yönelik çözüm arayışları ve bir öneri: rasyo analizi yoluyla etkin bir inceleme sisteminin oluşturulması

Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
325
DOI :
Özet Türkçe :

Gelir yaratan ve kamu otoritesinden gizlenen faaliyetler bütünü olarak ifade edilen kayıt dışı ekonomi, bir ülkede ekonomik göstergelerin gerçekleri doğru yansıtmamasına ve dolayısıyla hatalı ekonomik politikaların uygulanmasına neden olmaktadır. Kayıt dışı ekonomi olgusu, günümüzde sadece gelişmekte olan ülkeler açısından değil aynı zamanda gelişmiş ülkeler açısından da karşı karşıya kalınan önemli sorunlardan birisi haline gelmiştir. Ülke ekonomileri açısından yarattığı olumsuz etki, sözkonusu olgu ile mücadeleyi ve tedbirler alınmasını gerekli kılmaktadır. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin sağlanması için alınması gerekli en önemli tedbirlerden birisi, inceleme mekanizmanın etkinliğini sağlamaya yönelik önlemlerin hayata geçirilmesidir. Etkin bir inceleme sisteminin oluşturulması ve incelemede etkinliğin sağlanması ise, alternatif inceleme tekniklerinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu bağlamda, incelemelerde rasyo analizinden yararlanılması, etkin bir inceleme sisteminin oluşturulması yönünde önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, kayıt dışı ekonomi olgusunu azaltmaya yönelik bir çözüm önerisi olarak inceleme mekanizmasının etkinliğine ilişkin sözkonusu yöntem üzerinde durulmuştur.

Özet İngilizce :

Shadow economy which consists of all commerce on which applicable taxes are being evaded, leads to missleading macro economic indicators and thus application of irrational economic policies. In this contex, today, shadow economy is one of the most important problems that face all economies, developing or develeoped alike. It is generally accepted that shadow economy consists of significant part of Turkish economy. Negative effects of shadow economy on economies, necessitate measures are being taken to combat shadow economy. One of the most urgent measures for reducing the size of shadow economy is putting auditing system in place and takes measure to ensure its effectivenes. In Turkey, auditing ratio is much lower and the size of shadow economy is increasing significantly. Therefore, it a must be develop effective auditing system that includes alternative auditing technigues. Ratio analyzis is one of important tools for tax auditing. This study focuses on ratio analyzis in order to reduce the size of shadow economy.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :