Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de geçici vergi uygulamasının karşılaştırmalı değerlendirmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
247
DOI :
Özet Türkçe :

Vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi ile bu faaliyetten doğan gelirin vergilendirilmesi arasında geçen sürenin uzunluğu, devletlerin elde ettiği gelirlerin reel tutarı üzerinde etkide bulunmaktadır. Tanzi etkisi olarak da tanımlanan ve devlet gelirlerinde aşınmaya neden olan bu etkinin önemi yüksek enflasyon dönemlerinde daha çok artmaktadır. Bu durum, devletlerin vergi gelirlerinde aşınmayı önlemek için önlemler almalarını gerektirmektedir. Ayrıca bazı gelir unsurlarının kaynakta kesinti yoluyla vergilendirilmesi, buna karşılık bazı gelir unsurlarının vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesinin üzerinden uzun bir süre geçtikten sonra vergilendirilmesi, vergide eşitlik ve adalet ilkeleri açısından sorgulanabilmektedir. Bu çalışmada, Türkiye'de 1980'li yılların başından bu yana peşin vergi, dâhili tevkifat ve geçici vergi gibi adlarla uygulanmakta olan bazı gelir unsurlarının elde edildikleri dönem içerisinde vergilendirilmesi yöntemi, tarihsel süreç içerisinde ve halen dünyanın diğer ülkelerinde mevcut uygulama örnekleri ile karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Özet İngilizce :

The length of time between occurrence of taxable event and taxation of this activity has an impact on the amount of revenues in real terms. The importance of this effect is caused by erosion of state revenues, as defined Tanzi effect, increases during high-inflation times. This situation requires states to take measures to prevent erosion of tax revenues. In addition while some source of income is subject to withholding tax and some other source of income is subject to tax after a long period of occurrence of event may be queried in terms of the principles of equality and justice. In this study, taxation methods of some source of income during taxation period named as advance tax, internal withholding or temporarily tax in Turkey since the early 1980s are examined historical perspective and in comparison with other countries.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :