Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de büyüme için olası bir anahtar: bilgirişimci

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Entrepreneurship is an issue increasingly intriguing in recent years. The interest in this field has been spreading to extensive research areas. Economists, sociologists, anthropologists, educators, psychologists and finance developers have been working about this issue. The studies in this field include such efforts that the definition of the concept the determination of the common characteristics of the people who are supposed to be “entrepreneurs” the determination of the factors that affect the emergence of entrepreneurial individual understanding the social impacts at entrepreneurship. It has not been done enough work on entrepreneurship in Turkey, although the importance of issues is increasing. Parallel development in information technology (IT) sector has been experienced. The goal of the study is to underline that the effect training IT sector and information entrepreneurs on Turkish national developments. In terms of emphasis importance, it is recommended that an IT entrepreneur is conceptualized as bilgirişimci. In our study, document analysis method was used. Within the framework of a general literature review of relevant information and data compiled, their importances in terms of economic development are emphasized.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Girişimcilik, son yıllarda daha çok ilgi çeken bir konudur. Bu alana olan ilgi, geniş bir araştırma evrenine yayılmaktadır. Ekonomistler, sosyologlar, antropologlar, eğitimciler, finansçılar ve psikologlar konu hakkında çalışmaktadırlar. Bu alanda yapılan çalışmalar; kavramın tanımlanması, “girişimci” olduğu kabul görmüş kişilerin ortak özelliklerinin saptanması; girişimci kişilerin ortaya çıkmasını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi; girişimciliğin toplumsal etkilerini anlamak vb. gibi çabaları kapsamaktadır. Türkiye’de girişimcilik üzerinde yeterince çalışma yapılmış olmasa da konuya verilen önem artmaktadır. Buna paralel bir gelişme de bilişim teknolojileri (BT) sektöründe yaşanmaktadır. Çalışmanın hedefi, BT sektörünün ve bilişim girişimcisi yetiştirmenin Türkiye’nin ulusal kalkınmasına yapabileceği etkinin altını çizmektir. Bu önemin vurgulanması açısından, bilişimci girişimcilerin bilgirişimci olarak kavramsallaştırılması önerilmektedir. Çalışmamızda, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Genel bir yazın taraması çerçevesinde konu ile ilgili bilgiler ve veriler derlenmiş, bilgirişimciliğin ekonomik kalkınma açısından önemi vurgulanmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :