Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de büyükşehir belediyelerine küre-yerelleşme (glocalization) ve yerellik (subsidiarity) kavramları çerçevesinde bir bakış

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

1980’ler sonrasında globalleşme (globalisation) ile birlikte dikkati çeken diğer bir olgunun yerelleşme (localization) olduğu görülmektedir. İngilizcedeki globalleşme ve yerelleşme kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş “glocalization”, Türkçe karşılığı “küre-yerelleşme” (veya glokalleşme) olarak kullanabileceğimiz sözcük, son zamanlarda yaygın olarak benimsenen ve kullanılan kavramlardan birisi olmuştur. Yine, küre-yerelleşme (glokalleşme) ile birlikte ortaya çıkan başka bir kavram da yerellik (subsidiarity) kavramıdır. Bu süreç içinde kentlerin yönetimi de sınırları belli olan ulus-devletin sorumluluğunun dışına taşarak, sermayenin de içinde aktif biçimde yer aldığı çokuluslu/uluslararası/uluslarüstü örgütlerle işbirliği halindeki şirketlerin sorumluluğuna girmiştir. Türkiye’de büyükşehir belediyeleri de “küre-yerelleşme” kavramının günlük hayatta işlerliğinin ortaya çıkmasında ve mekânsallaşmasında katkı sağlayan birimler olmuşlardır.

Özet İngilizce :

During post-80’s it was observed that “localization” is another issue that received attention next to “globalisation”. Being a combination of the English words: “global” and “localization”, “glocalization” has recently become a widely used word and concept. Again, another concept that arise parallel to glocalization is the concept of “subsidiarity” (locality). In this process, governence of cities shifted away from the responsibilities of the Nation State with clear boundaries, into the hands of corporations which are cooperating with multinational, international or supernational organisations where capital owners also are involved in. The municipalities in Turkey have therefore become the units that contribute to practically exercising the concept of “glocalization” and its existance in daily life.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :