Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de burjuva sınıfının sosyal profili

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
333
DOI :
Özet Türkçe :

Burjuvazi, 19. yüzyılın endüstriyel kapitalizmiyle ortaya çıkan toplumsal ve kültürel evrimi, ekonomik ve siyasal devrimi gerçekleştiren başlıca sınıf olmuştur. Kapitalist pazar ilişkilerine, üretim araçlarına ve sermaye birikimine dayanan burjuvazi, bu süreçte sadece ekonomik bir güç olmakla yetinmemiş, aynı zamanda toplumsal, siyasal ve kültürel yapıları da dönüştüren başlıca güç olmuştur. Bu makale, söz konusu Burjuva sınıfının Türkiye’deki tarihsel gelişimi, kapitalistleşme serüveni ve bürokratik yapıyla olan sınıfsal/çıkarsal ilişkisi üzerinde duracaktır. Bu amaçla gücünü sosyal ve kültürel bir sermayeden ziyade devletin bürokratik ve ekonomik ilişkilerinden alan Türk Burjuvazisinin soy kütüğü üzerine sosyoekonomik bir analiz yapılacaktır.

Özet İngilizce :

Bourgeoisie is the major social class that made major social and cultural evolution, economic and politic revolution together with industrial capitalism. In this process bourgeoisie which based on capitalist marker relations, production instruments, capital accumulation, was not only an economic power but also a power which transform social, politic and cultural structures. In this essay I will discuss bourgeoisie’s historical development and class/interest conflicts with bureaucracy. On this purpose Turkish bourgeoisie’s origins, which takes its power from the relations with the state’s bureaucratic and economic relations rather than social and cultural capital, with analyze.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :