Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye iş kurumu faaliyetleri ve işgücü piyasası ihtiyaçları arasındaki uyum

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Ülkelerin ve kurumların arz ve talebi eşleştirme politikalarında ve değişen işgücü piyasası koşullarına uyum sağlamalarında ekonomi tarihleri ve deneyimleri etkili faktörler olmaktadır. Aynı zamanda, ulusal ve uluslararası işgücü piyasalarında köklü ve yapısal değişimler durmaksızın yaşanırken, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun ne ölçüde değişikliklere yanıt verebildiği, değişiklikleri izlediği ve uyum sağlayabildiği konuları da tartışmalıdır. Bu noktada çalışmanın varsayımı; “Türkiye’de kamu istihdam kurumu olan İŞKUR’nun yapılanması, faaliyetleri ile işgücü piyasası ihtiyaçları arasında bir uyum sorunu vardır” biçiminde oluşturulmuştur. Çalışmanın amacı, uyumsuzluk yaşanan konuları ortaya çıkarmak ve sorunlara çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmada kullanılan yöntem literatür taramasıdır. Çalışma, istihdam hizmetlerinin gelişiminin ve Türkiye İş Kurumu’nun gelişimi ve faaliyetlerinin aktarıldığı, sorunların tespiti ve önerilerin geliştirildiği değerlendirme ve sonuç bölümü olmak üzere üç temel bölümden oluşmaktadır.

Özet İngilizce :

Economic history and experience are the effective factors of the supply and demand policies of the countries and institutions and the harmonization to the changing labor market conditions. Meanwhile, while structural and fundamental changes take place in the national and international labor markets continuously, to what extent Turkish Employment Organization can respond and trace to the changes and its adoption to this process should be debated. At this point the assumption of the study is; there is a conformity issue between the structuring of Turkish Employment Organization as a public employment agency of Turkey, its services and the needs of labor market. The main objective of this study is to expose the incompatibility issues and to develop solutions to problems. Study comprises three main sections; development of employment services and development of Turkish Employment Organization and its activities transferred and determination of problems and proposals developed for conclusions section.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :