Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ile ab üyesi ülkelerin elektrik üretim sektörlerinin etkinlik ve verimlilik analizi: 2000–2006 dönemi için uluslararası bir karşılaştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1
Görüntülenme :
538
DOI :
Özet Türkçe :

As a respond to the rapid increase in electricity demand in 2000s, establishing productive and efficient electricity generation sector becomes one of the primary goals of energy policies in many countries. This study compares the efficiencies of the electricity generation sectors of Turkey and EU member countries while determining a degree of convergency in efficiencies and change in the total factor productivities between the years 2000 and 2006, via non-parametric methods. The correlations between the sector efficiencies and their size, competitiveness and nuclear capacity infrastructure are computed, as well. The results indicate that, in the analysis period, EU member countries improved their efficiencies and converged. Turkey performed near to the mean value of EU countries’ except from 2001, the crisis. Evidence also suggests that, the

Özet İngilizce :

Son yıllarda hızla artan elektrik enerjisi talebine karşılık birçok ülkede elektrik üretim sektörünü daha verimli ve etkin hale getirmek enerji politikalarının temel hedeflerinden biri olmuştur. 2000–2006 yıllarını kapsayan dönem için Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin elektrik üretim sektör etkinliklerini parametrik olmayan yöntemlerle karşılaştıran bu çalışmada, etkinlikler arasındaki yakınsama derecesi ve toplam faktör verimliliği endeksindeki değişimler belirlenmiş, etkinlik skorları ile sektörlerin büyüklüğü, rekabetçilik düzeyi ve nükleer güç altyapısı arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Sonuçlar, AB ülkelerinin etkinliklerini artırırken birbirlerine yaklaştıklarını, Türkiye’nin 2001 kriz yılı hariç AB ortalamasına yakın bir performans gösterdiğini ve nükleer kurulu güce sahip, büyük veya rekabetçi sektörlerin göreli etkinliklerinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :