Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk bankacılık sektöründe etkinlik analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi1
Görüntülenme :
358
DOI :
Özet Türkçe :

The banking sector has been criticized as of emerged financial crisis, beginning in the U.S. mortgage market, affecting global economic activity adversely. The aim of this study is to examine efficiency of commercial banks operated in the Turkish banking sector between years of 2007–2011. In accordance with this aim, data envelopment analysis (DEA), a nonparametric technique applied in efficiency analysis, based on a large number of inputs and output, of similar decision units was used. The result of the analysis both reflects general outlook of the sector and reveals that private and foreign-funded commercial banks, estimated as efficient as a result of Mann-Whitney U test, originated from the same scatter.

Özet İngilizce :

Bankacılık sektörü, ABD mortgage piyasasında başlayan ve küresel ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyerek ortaya çıkan finans krizinde eleştirilere uğramıştır. Çalışmanın amacı, söz konusu konjonktür içinde 2007–2011 yılları arasında Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların etkinliğini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda benzer karar birimlerinin çok sayıda girdi ve çıktıya dayalı etkinlik incelemelerinde uygulanan parametrik olmayan bir teknik olan veri zarflama analizi (VZA) kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, sektörün genel görünümünü yansıtmasının yanı sıra etkin olduğu tahmin edilen özel ve yabancı sermayeli ticari bankalar arasında aracılık yaklaşımı açısından 0.05 anlamlılık düzeyinde Mann-Whitney U sınaması neticesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını göstermiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :