Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tüketici etnosentrizmi ve yabancı ürün satın alma niyeti: türkiye ve suriye üzerine karşılaştırmalı analiz

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1
Görüntülenme :
264
DOI :
Özet Türkçe :

Foreign trade volume between Turkey and Syria, which had been 900 million US Dollars in 2003 and almost equal regarding these two country's contribution, doubled and reached 1.800 million US dollars while Turkey's share increased by 80 % in 2009. This study, considering registered rapid growth in trade volume, aims to determine level of consumers' ethnocentric tendency and to investigate impacts of country image, animosity, consumers' product evaluation and attitude as well as ethnocentric tendency on contiguous country's product purchase. The hypothesis, developed in the conceptual section of the paper, is tested using data collected from questionnaire and the results reveal significant relations between variables. Theoretical and managerial implications of the study findings are discussed.

Özet İngilizce :

Türkiye ve Suriye arasında 2003 yılında 900 milyon dolar olarak gerçekleşen ticarete her iki ülkenin katkısı neredeyse eşitken, 2009'da bu hacim 1 milyar 800 milyon dolara ulaşmış ve Türkiye'nin payı da %80'e çıkmıştır. Araştırma, ticarette kaydedilen bu hızlı gelişme nedeniyle, her iki ülke tüketicisinin etnosentrik eğilim düzeylerini belirlemeyi ve karşı ülkenin ürünlerine dönük satın alma niyeti üzerine algılanan ülke imajı, düşmanlık algılaması, karşı ülke ürünlerine ilişkin tüketici tutum ve değerlendirmeler ile etnosentrik eğilimlerin etkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma hipotezleri anket formlarından elde edilen verilerle test edilmiş ve değişkenler arası anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Çalışma elde edilen bulguların yorumlanması ve sonuçların tartışılması ile sona ermektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :