Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The scope of e-government in the european union and potential applications to the water framework directive

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
431
DOI :
Özet Türkçe :

Governments are trying new systems to engage citizens and improve their trust. Electronic government (e-government) can reform public administrations by changing their organization, enhancing citizen services and information accessibility and reducing costs. The European Union because of its large population and cultural and linguistic diversity has recognized e-government utility with the eEurope 2005 Action Plan. The Internal Market Information is an e-government example. A sector of the European Union that could benefit from e-government is the environment (e.g. water resources). Applications to the Water Framework Directive are described that could help Member States meet the deadlines of the Directive.

Özet İngilizce :

Çeşitli ülkelerde, hükümetler vatandaşın katılımı ve güveninin geliştirilmesi için yeni sistemler denemektedir. e-Devlet, kamunun kurumsal yapısını değiştirerek, vatandaşa yönelik hizmetleri ve bilgiye erişimi geliştirerek, maliyetleri azaltarak kamu yönetimlerini yeniden düzenleyebilir. Avrupa Birliği, büyük nüfusu, kültür ve dil çeşitliliği nedeniyle edevlet kullanımını eAvrupa 2005 Eylem Planı ile kabul etmiştir. İç Piyasa Bilgisi bir edevlet örneğidir. Avrupa Birliği'nin e-devletten yararlanabileceği bir alan da, çevre (örneğin su kaynakları) konusundadır. Açıklanan Su Çerçeve Yönergesi Uygulamaları ile Üye Ülkeler, Yönerge'nin öngördüğü sürede hazırlıklarını tamamlayabilir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :