Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sermaye kontrolleri: nedenleri, türleri ve ülke deneyimleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Dokuz Eylül Üniversitesi1
Görüntülenme :
309
DOI :
Özet Türkçe :

1980’li yıllarda, kaynak sıkıntılarını giderebilmek amacıyla finansal serbestleşme politikalarını benimseyerek, sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamaları kaldıran birçok Gelişmekte Olan Ülke (GOÜ), 1990’lı yıllardan sonra, sıklaşan aralıklarla ortaya çıkan şiddetli finansal krizlerle karşılaşmıştır. GOÜ’lerde yaşanan krizler ve bu krizlerin yaratmış olduğu sorunlar, GOÜ’lere yönelik sermaye akımlarının giderek daha fazla sorgulanmasına ve bu akımların kısıtlanmasına yönelik tedbirler alınmasının gerekliliğini vurgulayan görüşlerin yaygınlık kazanmasına neden olmuştur. Bu çalışmanın amacı, 1990’lı yıllarda GOÜ’lerde ard arda yaşanan finansal krizler sonrasında, uluslararası sermaye hareketlerinin GOÜ ekonomileri üzerinde istikrarsızlık yaratan etkilerini önlemek amacıyla gündeme gelen sermaye kontrollerini; nedenleri, türleri ve çeşitli ülke örnekleri açısından inceleyerek genel bir değerlendirme yapmaktır.

Özet İngilizce :

In the 1980s many developing countries that have removed the restrictions on the capital movements by adopting financial liberalization policies to eliminate the source shortages have experienced severe financial crises which are becoming frequent at intervals. These crises occurred in developing countries and the problems they created raised the arguments about the capital flows to developing countries. Therefore the opinions emphasizing the necessity of taking measures to restrict these movements have become a current issue. The purpose of this study is to analyze and make a general evaluation of capital controls that come into question in order to remove the effects of the international capital movements causing instability on economies of developing countries after consecutive financial crises that occurred in the 1990s from the perspective of reasons, types and various country experiences.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :