Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Politika transferi bağlamında kamu yönetiminde neo- liberal reformların yayılması: açık toplum enstitüsünün rolü

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
232
DOI :
Özet Türkçe :

Günümüzde, gerek gelişmiş gerekse gelişmekte olan ülkeler, neo-liberal politikalar tarafından şekillendirilen bir reform dalgasının etkisi altına girmişlerdir. Bu reform dalgasının en temel özelliği, dünya geneline hızla yayılmasıdır. Bu yayılma sürecine, uluslararası örgütlerden enstitülere kadar birçok aktör katkı sağlamaktadır. Bugün, uluslararası düzeyde aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdüren enstitülerden biri Açık Toplum Enstitüsü'dür (ATE). ATE'nin neo-liberal politikaların hizmetinde olduğu ve özellikle belirli bölgelerin liberalleşmesinde önemli rol oynadığı iddia edilmekle birlikte, ilgili literatürde ATE'ye ve bu iddialara odaklanan akademik çalışmalara rastlamak pek mümkün değildir. Bu bağlamda, çalışmanın amacı, ATE'nin kamu yönetiminde neoliberal reformların yayılması sürecinde oynadığı rolü politika transferi bağlamında analiz etmektir.

Özet İngilizce :

Today, both developed and developing countries are under the effect of a reform wave which is shaped by neo-liberal policies. Main feature of this reform wave is its quick diffusion worldwide. From international organizations to institutes, many agents contribute to this diffusion process. Nowadays, one of these institutes which are active at international level is Open Society Institute (OSI). Even though it is claimed that the OSI is in the service of neo-liberal policies and it plays a significant role in the liberalization of particular regions; studies which focus on these claims are not very common. In this context, the aim of this study is to analyze the role of the OSI in the diffusion of neo-liberal reforms in public administration in the context of policy transfer.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :