Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2008 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mükelleflerin vergiye karşı tutum ve davranışlarını etkileyen çeşitli değişkenler arasındaki ilişkinin analizi

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 1
Görüntülenme :
442
DOI :
Özet Türkçe :

Vergi yükümlülüğünün yerine getirilmesinde mükelleflerin tutum ve davranışlarının büyük önemi vardır. Bu çalışmada, mükelleflerin tutum ve davranışları ile “yaş”, “cinsiyet”, “eğitim”, “denetim” ve “af” gibi değişkenler arasındaki “anlamlı” bir takım ilişkileri ortaya konmuştur. Ulaşılan sonuçlar vergi kaçakçılığı ile mücadele açısından önemli ipuçları içermektedir. Çalışmada 1750 adet verinin χ 2 (Ki-kare) analizi sonuçları yer almaktadır. Veriler, toplam 48 soru ve iki bölümden oluşan bir anket çalışmasına dayanmaktadır. Hedef kitle olarak Eskişehir ilinde ikamet eden ve gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri seçilmiş ve söz konusu mükelleflerle yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Bu kadar yüksek sayıya ulaşılmasında mali konularda eğitimli öğrenci anketörlerden de büyük yardım alınmıştır. Elde edilen bulgular tablo ve grafikler halinde gösterilmiş olup Türk Vergi Sistemini iyileştirilmesine yönelik somut öneriler getirmektedir.

Özet İngilizce :

Taxpayer’s attitudes and behaviors play an important role in fulfillment of tax liabilities. This study examines the significant relations between taxpayer’s attitudes and behaviors and age, sexuality, education, audit frequency, and amnesty. Findings reveal important insights in addressing tax evasion. The research uses chi square analyses in exploring 1750 responses collected trough a questionnaire. The researchers have collected data through a survey containing 48 questions. A representative Turkish city, Eskişehir, and random sampling have been chosen for data collection. Findings have been reported in related tables and figures. The results have revealed the factors and the ways they influence the compliance of taxpayers in Turkey. The findings have also been used to recommend necessary changes in Turkish Tax Law.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :