Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Muhasebe meslek mensuplarının vergi cezalarına ilişkin görüşlerine yönelik bir alan çalışması

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
303
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada genel olarak vergi suçları ve cezaları üzerinde durulmuştur. Muhasebe meslek mensupları ile vergi olgusu arasında çok yakın bir illiyet bağı vardır. Kamusal bir özelliği de var olan Muhasebe mesleğine mensup olan kişilerin vergileme ve vergi cezalarının önlenmesine yönelik görüşleri ve olaya bakış açıları bu çalışmanın konusudur. Yeminli mali müşavirlerin vergi kayıp ve kaçağının önlenmesine ilişkin irdelemelerde bulunulmuş ve yeminli mali müşavirlik mesleğiyle iştigal eden meslek mensuplarının, birer bağımsız denetçi olarak vergi suçlarının önlenmesindeki rolü araştırılmıştır.

Özet İngilizce :

This study is, generally, focused on tax crimes and penalties. Of professional accountants and tax cases, has a very close causal link. Subject of this study, persons belonging to the profession of accounting, taxation and prevention of tax bills opinions and viewpoints event. Of Certified Public Accountants, have been made to examine for the prevention of tax avoidance and evasion and certified public accountants, as auditors and independent role in the prevention of tax crimes are investigated.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :