Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kayıt dışı ekonomi kavramına ortak yaklaşım sorunu: makroiktisat kapsamlı kavramsal analiz

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
228
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmanın amacı literatürde kayıt dışı ekonomi terimleri ve kayıt dışı ekonomi kavramıyla ilgili çeşitli yaklaşımların müşterek taraflarını ortaya çıkarmak ve bu yönde ortak yaklaşımları oluşturmaya çalışmaktır. Bu amaçla, çalışmada çeşitli teorik analiz metotlarından yararlanmakla birlikte, kayıt dışı ekonomiyle ilgili ortak yaklaşımların oluşturulmasında Ulusal Hesaplar Sistemi metodolojisi temel alınmıştır. Çalışmada kayıt dışı ekonomi kavramıyla ilgili ortak yaklaşımın oluşturulması yönündeki bilimsel arayışların sonucu olarak ortaya çıkan en yaygın yaklaşımın Ulusal Hesaplar Sistemi çerçevesinde oluşan makroekonomik yaklaşım olduğu anlaşılmıştır. Kayıt dışı ekonomi terimlerinin kullanımı konusunda ortak yönelimleri ortaya çıkarmak; kayıt dışı ekonomi kavramıyla ilgili mevcut yaklaşım çeşitliliğinin nedenlerini tespit etmek; makroekonomik yaklaşım temelinde kayıt dışı ekonominin yapısını belirlemek; kayıt dışı ekonomiyle kamu ekonomi, dışsal ekonomiler, vergi kaçakçılığı, yolsuzluk ve rüşvet, kara para ve aklanması ile kayıt dışı istihdam arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde sunmak araştırmanın özgün tarafını oluşturmaktadır.

Özet İngilizce :

Purpose of the paper is to form common approach to term and conception of hidden economy with revealing general sides of existing different approaches in the literature. For this purpose, it has been used different methods of the theoretical analysis. Also, the methodology of system of national accounts has been accepted as basic method in forming of common approach connected with hidden economy. Our researches showed that the widest spread approach as result of the scientific searches connected with giving of common definition of hidden economy is macroeconomic approach which formed in frame of System of National Accounts. Revealing of general tendencies of usage of terms connected with hidden economy, determining of causes of diversities of approach to conception of hidden economy, designation of definite structure of hidden economy according to the macroeconomic approach, explaining of relations between hidden economy and public sector, social economy, external economies, tax evasion, corruption, bribe, dirty money, money laundering, informal employment are original aspects of the paper.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :