Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kamu harcamalarının bileşimi ekonomik büyümeyi etkiler mi? türkiye ekonomisi için bir analiz

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
281
DOI :
Özet Türkçe :

In this study, the relationship between the economic classification of public expenditure and economic growth in Turkey is examined by taking into consideration of the structural break and by causality and vector autoregression (VAR) analysis for the period 1987-2005. When the structural break is included into vector autoregressive model as a dummy variable, the results of the Granger causality test show that there is a unidirectional causality running from economic growth to current expenditure and total expenditure. Furthermore, causality relationship is not found running from economic growth to transfer and investment expenditure. Additionally, impulse-response and variance decomposition analysis support the causality relation. As a result, in the period studied for Turkey, it is concluded that an increase in economic growth would lead to an increase in public expenditures.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada 1987–2005 yılları için Türkiye’deki ekonomik sınıflandırmaya göre kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki, yapısal kırılma göz önüne alınarak nedensellik ilişkisi ve vektör otoregresyon (VAR) analizi kullanılarak incelenmektedir. Kırılma zamanının kukla değişken olarak dâhil edildiği Vektör otoregresif model paralelinde yapılan Granger nedensellik testi sonucunda; ekonomik büyümeden cari harcamalara ve toplam harcamalara doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu görülmüştür. Ayrıca ekonomik büyümeyle, transfer ve yatırım harcamaları arasında herhangi bir nedensellik ilişkisine ulaşılamamıştır. Yapılan etki tepki ve varyans ayrıştırma analizleri de nedensellik ilişkisini doğrular niteliktedir. Sonuç olarak incelenen dönemde Türkiye’de büyümedeki bir artışın kamu harcamalarındaki artışı beraberinde getireceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :