Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

“iş etiği”nin akademik örüntüsü nasıl gelişiyor? türkiye’deki akademik çalışmalar üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi1
Görüntülenme :
440
DOI :
Özet Türkçe :

This study investigates how academic studies in the field of business ethics in Turkey have a pattern. In this respect, master theses and doctoral dissertations prepared at universities in Turkey are assessed using bibliometric method. In the light of the data obtained, results found out are following: i) theses and dissertations’ distributions by years have decreased in recent years, especially last two years. ii) Marmara University and Dumlupınar University made significant contributions in ranking of universities supporting to prepare theses and dissertations. iii) None of the names gained master degree in the field of business ethics was found in the names prepared doctoral dissertation. iv) While a few theses were produced via method named ‘theoretic work’, the rest of the thesis was conducted by using “research methodology” with quantitative techniques. v) Service industry was generally preferred as a sample to gather data. vi) Studies mainly discussed what business ethics meant and accordingly focus on the topics of social responsibility and organizational citizenship included by business ethics; however there was less discussion of relationships between business ethics and other disciplines of management. Finally, Suggestions for future research are proposed by interpreting these findings.

Özet İngilizce :

Bu çalışma, Türkiye’de iş etiği alanındaki akademik çalışmaların nasıl bir örüntü içerisinde olduğunu araştırmaktadır. Bu kapsamda, ülkemizde hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezleri bibliyometrik analiz yöntemiyle değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler ışığında, i) tezlerin yıllar itibariyle dağılımlarının özellikle son iki yıldır düşüşe geçtiği, ii) tezlerinin hazırlandığı üniversitelere göre dağılımında Marmara Üniversitesi ve Dumlupınar Üniversitesinin önemli katkılar sunduğu, iii) iş etiği konusunda yüksek lisans hazırlayan isimlerin hiç birinin doktora tezi hazırlamadıkları, iv) tezlerin çok azının “teorik çalışma” olarak hazırlandığı, büyük bir çoğunluğunun “araştırma” olarak sonuçlandırılmış olup kantitatif yöntemler kullanıldığı, v) tezlerin veri toplama alanları olarak hizmet sektörünü tercih ettiği ve vi) tezlerin daha çok iş etiğinin ne olduğunu açıklamaya çalışan çalışmalar olduğu ve iş etiği kapsamında ele alınan sosyal sorumluluk ve örgütsel vatandaşlık konularına odaklandığı, ancak iş etiği ve yönetimin diğer anabilim dalları ile olan ilişkisinin çok az tartışıldığı tespit edilmiştir. Nihayetinde, iş etiğinin örüntüsü yorumlanarak gelecek çalışmalarda neler yapılabileceği tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler :

Tez ,

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :