Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iran’da e-devlet

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
332
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, kamu yönetimi reformu ve yeni kamu işletmeciliği uygulaması bağlamlarında İran'daki elektronik devlet uygulaması bir alan çalışmasında toplanan veriler yardımıyla değerlendirilmiştir. Sonuçlar, İran'daki e-devlet uygulamalarının, bazı değişkenler (kamu örgütlerinde maliyetlerin azaltılması, kâğıt temelli işlemlerin/kırtasiyeciliğin azaltılması, kamusal bilgilere erişimin kolaylaşması, kamu örgütlerinde hesap verebilirliğin artması, vb.) üzerinde olumlu bir etki yaparken; diğer bazı değişkenlerde ise (elektronik demokrasinin yaygınlaştırılması, kamu örgütlerinde saydamlığın artması, kamu yönetiminde vatandaş katılımı düzeyinin yükseltilmesi, kesintisiz kamu hizmeti sunumu) olumlu yönde bir fark yaratmadığını göstermektedir. Sonuç olarak çalışma bulguları, İran'daki e-devlet uygulamalarında ciddi altyapı, veri güvenliği, erişebilirlik, mevzuat ve finansman sorunları yaşandığını göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study evaluates the practice of e-government in Iran within the context of public administration reform and new public management practices. The findings show that, on the one hand, e-government applications in Iran positively affected some variables of public administration reform. It is also that e-government applications have no significant effect on some other variables of public administration reform. There are several problems in the areas of technical infrastructure, information security, access to government information and services, legal infrastructure, and finance, that limit the positive effect of e-government applications on public administration reform.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :