Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ikiz açıklar hipotezi: teorik çerçeve ve hipoteze yönelik yaklaşımlar

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi 1
Görüntülenme :
260
DOI :
Özet Türkçe :

İkiz açıklar hipotezi, bütçe açıkları ile cari açıklar arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir. Bu iki kanıt arasındaki nedensellik ilişkisinin olup olmadığını, varsa nedenselliğin yönünü araştırmak büyük önem taşımaktadır. Dışa açık ekonomilerin ekonomi politikalarında ikiz açıklar hipotezinin varlığı ve bütçe açıkları ile cari açıklar arasındaki etkileşimin pozitif yönde olması belirleyici olmaktadır. İkiz açıklar hipotezi ile ilgili yapılan çalışmalarda, bir görüş birliği söz konusu değildir. Hem teorinin varlığını kabul eden Geleneksel Yaklaşımı destekleyen çalışmalara, hem de cari açık ve bütçe açığı arasında bir ilişki olmadığını ileri süren Ricardocu Eşdeğerlik Hipotezini destekleyen çalışmalara rastlamak mümkündür. Ayrıca Parasalcı Yaklaşım da bu konu ile ilgili çalışmalarda yer almaktadır.

Özet İngilizce :

Twin deficit hypothesis is a phenomenon came up with there is a relation between budget deficit and current account deficit. Whether there is causality relation between these two means of evidence and, if there is a relation, searching course of causality is critically important. Actuality of twin deficit hypothesis and interaction between budget deficit and current account deficit is positive have been determinative at economic policies of open economies. There isn’t a consensus at studies about twin deficit hypothesis. Coming upon is possible both Classical Approach which accepted actuality of theory and Ricardo’s Equivalence Hypothesis which come up with there isn’t a relation between budget deficit and current account deficit. Also Monetary Approach holds a place in studies about this caseuous.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :