Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ihracatçı türk firmalarında personel sağlama ve seçme yöntemleri ve inovasyon performansı ilişkisi: orta anadolu ihracatçı birlikleri örneği

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası2
Görüntülenme :
729
DOI :
Özet Türkçe :

The relationship between innovation and recruitment and mployee selection function is explored in this paper. After explaining the basic concepts about innovation, it was tried to determine the perceptions of human resource managers about whether there is a relationship between innovation and human resource management, and especially recruitment and employee selection. It was seen that innovation was considered to be highly important at the participated companies, but this importance was not reflected to the implementation stage at the same rate. it was also seen a positive relationship between some employee selection methods, (like recruitment from inside the company for open positions, comparing the answers of the candidate and a successful employee, and pre-interview) with the innovation performance of the companies. Besides these, it was determined that some specific techniques like unstructured and semi-structured interviews and ability tests were important in order to employ innovation oriented employees. When the characteristics of candidates were considered, it was also seen a positive relationship between innovation performance of the participated companies and selecting candidates who are different than existent employees (in terms of culture, opinion, sex, etc.), employing candidates resisting to conform to organizational culture and who has different specializations from company’s core operation.

Özet İngilizce :

Bu makale kapsamında yenilik, diğer bir deyişle inovasyon ile personel sağlama ve seçme işlevi arasındaki ilişki incelenmektedir. Makalede inovasyona ilişkin bazı temel kavramlar açıklandıktan sonra inovasyon-insan kaynakları yönetimi (İKY) ilişkisi ve özellikle uygun personel sağlama ve seçme ile işletmelerin inovasyon performansları arasında bir ilişki olup olmadığı konusunda İKY yöneticilerinin algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmaya katılan işletmelerde genel olarak inovasyona yüksek düzeyde önem verildiği, ancak bu önemin inovasyonların ortaya çıktığı uygulama aşamasına aynı ölçüde yansımadığı görülmüştür. İşletmelerin inovasyon performansları ile bazı personel seçme yöntemleri (boş pozisyonlar için işletme içinden personel sağlama, adayın ve başarılı bir çalışanın verdiği cevapların karşılaştırılması ve ön görüşme tekniklerinin kullanılması gibi) arasında olumlu bir ilişki olduğu görülmüştür. Bunların yanında plansız ve yarı-planlı görüşme ile yetenek testleri gibi bazı tekniklerin inovasyona yönelik çalışanların işletmeye kazandırılması için önem taşıdığı belirlenmiştir. Adaylarda aranan özelliklerin etkisi değerlendirildiğinde ise adayın işletme veya proje takımındaki diğer bireylerden farklı (kültür, görüş, cinsiyet, vb. açısından) olmasına önem verilmesinin, uzmanlık alanı işletmenin faaliyet alanıyla doğrudan ilişkili olmayan ve örgüt kültürüne uyum sağlamakta direnç gösteren adayların istihdam edilmesinin işletmelerin inovasyon performansı arasında olumlu bir ilişki olduğunu düşündükleri görülmüştür.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :