Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2011 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Göç – ticaret ilişkisi: panel çekim modeli

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
493
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, Türkiye'den diğer ülkelere giden göçmen miktarının bu ülkelerle Türkiye arasındaki ticaret hacmini etkileyip etkilemediğini, bir etkileşim varsa eğer bunun yönünü belirlemek amaçlanmaktadır. Bunun için 2000 – 2005 dönemine ait panel veri setine dayalı genişletilmiş çekim modeli kullanılmaktadır. Çekim modeli iktisat literatüründe göç, turizm ve ticaret gibi birçok akım değişkeninin davranışını açıklamada başarı ile kullanılmıştır. Bu çalışmada ikili ticaret miktarı (ithalat ve ihracat) bağımlı değişken olmak üzere, göçmen miktarı, partner ülkenin ekonomik büyüklüğü, ülkenin uzaklığı ve nüfusu ikili ticaret miktarını açıklamak üzere kullanılmaktadır. Ampirik bulgular Türkiye örneğinde göç ile ticaret arasında pozitif ve güçlü bir ilişki bulunduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this paper, it is aimed to investigate whether there is a relationship between the amounts of emigrants and the volume of trade, and to determine the direction of this linkage if there is. To this end, a panel data based augmented gravity model is used in this paper for the period of 2000–2005. In the economic literature, gravity model has been used successfully in explaining the behavior of many flows such as migration, tourism and trade. In this paper the variables of economic size and distance of the partner country, and amount of Turkish emigrants are employed as explanatory variables in order to explain the bilateral trade volume in terms of exports and imports. Empirical findings show that there is a positive and robust relationship between migration and trade in the case of Turkey.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :