Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2006 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Genel işlem koşulları meselesi ve borçlar kanunu tasarısının genel işlem koşullarına yönelik olarak getirdikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
404
DOI :
Özet Türkçe :

Sözleşmelerin kurulmasında egemen olan öneri (icap) ve kabul ile oluşan ve tarafların karşılıklı müzakereleri neticesinde gerçekleşen bireysel sözleşme anlayışı bu gün artık terk edilmektedir. Bu sözleşmelerin yerini, içeriğini genel işlem şartlarının oluşturduğu kütle ya da formüler sözleşme denilen sözleşmeler almaktadır. Türk Borçlar Hukukunda genel işlem koşullarını düzenleyen genel bir hüküm yoktur. Ancak Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a 2003 yılında eklenen bir madde ile sözleşmelerdeki haksız şartlar hüküm altına alınmıştır. Bunun yanı sıra Türk Borçlar Kanunu’ nun çağdaşlaştırılması düşüncesiyle yapılan çalışmalar neticesinde bir Borçlar Kanunu Tasarısı hazırlanmış ve bu tasarıda 6 madde halinde genel işlem koşullarına ilişkin düzenlemeye yer verilmiştir. Makalede getirilen bu yenilikler ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Prevailing understanding of establishing contracts through offer and acceptance and mutual negotiation between parties has been abandoned. It has been replaced by the understanding of massive or formulary contracts that are composed of general transaction stipulations. There is no common provision in Turkish Law of Obligation that rules general transaction stipulations. However, unjust stipulations in contracts are prevented through an appended clause in the Code about Protecting Consumers in 2003. In addition to this, a new draft has been prepared for modernizing Turkish Code of Obligation, and the draft includes 6 clauses ruling general transaction stipulations. In this study, the new amendments ruling general transaction stipulations in the draft are discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :