Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Geçiş ekonomilerinde kamu borçlarının finansal piyasalar üzerindeki etkileri: türkiye örneği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
227
DOI :
Özet Türkçe :

Serbest finansal sistemin benimsendiği ülkelere bakıldığında, sistemin entegrasyonu için geçmiş yıllarda yaşanan sorunlar aynıdır. Türkiye’nin 1980’li yıllarla uygulamaya koyduğu liberal ekonomik ve finansal yapılanma, popülist politikaların da etkisiyle ülke bilançolarında çevrilemez bir borç yükünü beraberinde getirmiştir. Dünya ölçeğinde bir değerlendirme yapılacak olması durumunda; kamu harcamalarına vergi gelirlerinin yetmemesi, kamu maliyesinin borçla finanse edilmesini zorunlu hale getirmektedir. Devletin borcunu çevirebilmek için devamlı olarak finansal piyasalara müracaat etmesi, özel sektör tarafından kullanılacak fonların kamuya transferine neden olmakta, faiz oranlarını yükseltmektedir. Bu çalışmada geçiş ekonomilerinde, kamusal borçlanmaların finansal piyasalar üzerindeki etkileri, Türkiye örneğinde irdelenecektir. Türk Cumhuriyetlerine emsal teşkil edecek veriler ve analizler değerlendirme konusu yapılacaktır.

Özet İngilizce :

When we look at countries that adopt free (open) financial system, matters that were experienced at the passing years is same for integration of system. Liberal economic and financial structuring was put into practice in 1980s by Turkey was seen to bring dept burden that has no chance to cycle into country balance sheets in effect with populist policies. In the case of assessment at the world scale, since tax revenue is deficient for public expenditures, financing public finance through borrowing is essential. In order to cycle debts, applying financial markets continuously cause funds that will be used by private sector transfer to government and increase interest rates. In this study, the effects of public borrowing on the financial markets in transitional economies will be analyzed with sample of Turkey. The aim is to provide data and analyzes that can be sample for Turkish Republics.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :