Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Erkeklerin evde enerji ve su tasarrufu konusundaki alışkanlık ve satın alma odaklı davranışlarının incelenmesi

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
267
DOI :
Özet Türkçe :

Sürdürülebilir kalkınma konusunda başarıya ulaşmanın en önemli yollarından biri kaynakların etkin ve verimli kullanılmasıdır. Bu kaynaklar arasında enerji ve su, tüketim miktarı açısından son derece önemlidir. Bu iki kaynağın tüketiminde rol oynayan en önemli tüketici gruplarından biri ailedir. Bu çalışma evli erkeklerin enerji ve su tasarrufu konusundaki alışkanlık ve satın alma odaklı davranışlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini 176 evli erkek oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde Ki-kare Analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, erkeklerin enerji ve su tasarrufuna yönelik davranışları konusunda farklı öğrenim durumlarına göre istatistiksel açıdan fark bulunmamasına karşın ortaöğrenim düzeyinde bir miktar düşüş olmakla birlikte öğrenim düzeyi arttıkça enerji ve su tasarrufunda bulunma davranışının da arttığı görülmektedir. Yaş arttıkça enerji tasarrufuna yönelik davranışların olumsuz yönde geliştiği, genç ve yaşlı erkeklerin orta yaştakilere oranla su tasarrufuna yönelik davranışlarının daha az olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

One of the most significant ways of achieving sustainable development is the efficient and active use of resources. Two of these resources, energy and water are highly crucial in terms of consumption amount. The most significant consumer group that has a role in the consumption of these resources is the family. This study was carried out in order to analyze married men's domestic habitual and purchase related energy and water conservation behaviours. The research sample comprised 176 married men. Chi-square was used in data analysis. In conclusion, it was determined that although men's behaviours related to energy and water conservation did not differ statistically in terms of educational level, the conservation-related behaviours tended to be more positive with increase in educational level. Also conservation-related behaviours tended to be more negative with increase in age and the younger and older men had fewer water conservation habits when compared to middle-aged men.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :