Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Enformel sektör ve yoksulluk: kentsel işgücü pazarı üzerine etkileri, istanbul ve gaziantep örnekleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mersin Üniversitesi 1
Görüntülenme :
251
DOI :
Özet Türkçe :

Enformel sektör yoksulluk ilişkisi özellikle 1980’den sonra tüm dünyayı etkisi altına alan yapısal uyum programlarının uygulanmaya konulmasıyla, özellikle gelişmekte olan ülkelerde yüzünü çalışma koşullarının esnekleşmesi biçiminde değil fakat düzensizleşmesi biçimde göstermiştir. Bu süreç kendini, çalışma koşullarında açtığı yaralar ve yoksulluğu artırıcı etkisiyle ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı işgücü piyasalarında meydana gelen bu dönüşümün dinamiklerini Türkiye bağlamında çözümlemeye çalışmaktır. Bu amaçla, İstanbul ve Gaziantep illerini kapsayan çalışan kent yoksulları üzerine, anket, görüşmeler ve odak grup teknikleri kullanılarak bir alan araştırması yapılmıştır.

Özet İngilizce :

An informal economy has always been widespread in Turkey. However, especially after the 1980s’ neo-liberal political economic policies, there has been a rapid growth in the informal sector which can be called ‘unprotected sector’ for the workers involved. The job opportunities created in this sector are mostly casual, temporary, and payments are low which leads to new urban poor. It will be based on a research which was carried out in two cities, Istanbul and Gaziantep. A questionnaire, deep interviews and focus groups with the poor households were applied.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :