Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonominin dış ticarete açıklık derecesi ve üretim/enflasyon ödünleme ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
343
DOI :
Özet Türkçe :

It is quite important to determine the effects of the degree of openness to trade on average inflation and the slope of the Phillips curve, which measures the tradeoff between output gap and inflation, in macroeconomic policy analysis. In the related literature, it is claimed that the Phillips curve is likely to be steeper in relatively open economies, which weakens the policy authority’s incentive to increase output rate by creating an unexpected inflation. However, some empirical studies show that the slope of the Phillips curve will be relatively flatter as the degree of openness increases. As a result of conflicting results in empirical studies, the issue of determining the effect of the degree of openness on the slope of the Phillips curve turned into a puzzle. The aim of this paper is twofold: first to examine the effects of openness on the slope of Phillips curve, and second to show the impact of monetary policy credibility on these effects.

Özet İngilizce :

Ekonominin dış ticarete açıklık derecesinin ortalama enflasyon ve üretim/enflasyon arasındaki ödünleme ilişkisini ölçen Phillips eğrisinin eğimi üzerindeki etkilerinin belirlenmesi makroekonomik politika analizlerinde büyük önem taşımaktadır. İlgili literatürde, dış ticarete daha açık ekonomilerde Phillips eğrisinin daha dik olduğu ve para politikası otoritesinin öngörülmeyen enflasyon yoluyla üretim artışı yaratma güdülerinin daha zayıf olduğu ileri sürülmektedir. Bununla birlikte, bazı ampirik çalışmalar dış ticarete açıklık derecesi arttıkça Phillips eğrisinin eğiminin azalacağını göstermiştir. Ampirik literatürde elde edilen çelişkili bulgular, dış ticarete açıklık derecesi ile Phillips eğrisi arasındaki ilişkinin belirlenme sorununu bir bulmaca haline getirmiştir. Bu çalışmanın amacı, üretim ile enflasyon arasındaki ilişkiyi yansıtan Phillips eğrisi eğiminin ekonominin dış ticarete açıklık derecesindeki artıştan ne yönde etkilendiği ve para politikasında güvenilirliğin söz konusu etkiyi ne şekilde değiştirdiği hakkında inceleme yapmaktır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :