Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik gerçeklik olgusu: yeni kavramsal yaklaşım

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi1
Görüntülenme :
339
DOI :
Özet Türkçe :

In paper, author tried to comment a new methodological interpretation of economic reality based on an essence explanation of relationship and interaction between theory and practice. Used methodology has eclectic property and methodological consept based on synthesis of crossed points of plane of post-postivism and post-structuralism. It is suggested a new conseptual interpretation by systematic research of an abstract contents of neoclassical “reality”, deficiency complex of critical realism, ontological property of the problem, different conseptual mistakes and “estimating” problems of economic event and processes from point of view “reality”. Limitations of the research are related to “natural” limitations in adequate description of the problem and lack of adequate metodological approach. In paper, the author suggestes useful conceptual approach for adequate description and identification of economic reality.

Özet İngilizce :

Çalışmada teori ile pratik arasında mevcut olan karşılıklı ilişki ve etkileşimin mahiyet açıklamasına dayanarak, ekonomik gerçekliğin yeni içerikli metodolojik yorumunun yapılmasına çalışılmaktadır. Kullanılan metodoloji eklektik özelliklidir ve metodolojik konsept postpozitivizm→postyapısalcılık düzleminde (sorunla ilgili) kesişen noktaların sentezine dayanmaktadır. Çalışmada neoklasik “gerçekliğin” soyut içeriği ve eleştirel realizmin eksiklik kompleksi, aynı zamanda da sorunun ontolojik özelliği, genellikle çeşitli kavramsal yanılmalar ve ekonomik olay ve süreçlerin “gerçeklik” açısından “ölçümü” sorunları sistematik şekilde araştırılarak yeni kavramsal yorum ortaya atılmıştır. Araştırmanın sınırlılığı sorunun uygun tasvirinde mevcut olan “doğal” sınırlılıklardan ve uygun metodolojik yaklaşımın yokluğundan doğmaktadır. Çalışmada ekonomik gerçekliğin uygun tasviri ve teşhisi için tam şekilde faydalı ola bilecek kavramsal yaklaşım sergilenmektedir.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :