Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekonomik düzenleme (regülâsyon), özelleştirme, idare hukuku ve uluslararası tahkim matrisinde değerlendirmeler

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bilinmiyor1
Görüntülenme :
290
DOI :
Özet Türkçe :

Activities of the administration in economic sectors take different shapes depending on the economic policies pursued. The administration can itself run activities towards increasing public welfare in accordance with the social welfare state principle. Yet the same activities can be delivered by private sector. In the latter case the administration assumes primarily the policing function. Owing to the liberal economy approach competition and regulation concepts have received attention in recent years. Furthermore, principles of law & economics and economic policing have been the prevailing concepts. This study aims at analysing briefly the interactive relationship amongst such concepts as privatization, regulation, policing and the administration’s management of economy within a matrix context, and highlights judicial review and international arbitration in this puzzle.

Özet İngilizce :

İdarenin ekonomik alandaki faaliyetleri, benimsenen ekonomik siyasaya göre farklı boyutlarda gerçekleşir. İdare, sosyal hukuk devleti ilkesi uyarınca halkın refahını artırmaya yönelik etkinlikleri bizzat kendisi yapabilir. Ancak, aynı etkinliklerin özel kesim eliyle yapılması da olanaklıdır. Bu ikinci durumda idare daha ziyade denetleyici işleviyle öne çıkmaktadır. Son yıllarda liberal ekonomi anlayışıyla birlikte rekabet ve regülasyon kavramları belirginlik kazanmış durumdadır. Ekonomi hukuku ilkeleri ve ekonomik kolluk yaklaşımı yine önde gelen kavramlardır. Bu çalışmada, özelleştirme, idarenin ekonomiyi düzenlemesi, regülasyon ve kolluk gibi kavramlar bir matris yaklaşımı içinde ele alınarak birbirleriyle etkileşimleri üzerinde kısaca durulmakta, yargısal denetim ve uluslararası tahkim boyutlarına dikkat çekilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :