Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

E-katılım kavramı ve süreci: kamu siyasa oluşum sürecine vatandaş katkısının olabilirliği

Yazarlar :
Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
289
DOI :
Özet Türkçe :

Bu metin, e-devlet alanyazınında yeni tartışılmaya başlanan bir olguyu, e-katılımı ve ekatılımın kuramsal yönünü tartışmaya çalışmaktadır. İlgili alanyazında yer alan metinlerde dikkat çeken ortak nokta, yönetimden vatandaşa yönelik hizmetlerin elektronik ortama aktarılması sürecinin nasıl olduğu veya olması gerekliliğinin tespit ve tartışılmasıdır. Hâlbuki söz konusu sürecin diğer yönünün, yani e-devlet olgusu çerçevesinde sunulan elektronik hizmetlerin vatandaşlar tarafından kabulünün ve kullanımının (e-devletin talep yönünün) oldukça ihmal edilmesi söz konusudur. Benzer biçimde, alttan üste doğru işleyen bir süreç olarak e-katılım sürecinin de alanyazında ihmal edildiği görülmektedir. Aslında, vatandaşların doğrudan ve bireysel temelde yönetimi ve alacağı kararları etkileyebileceği ters yönlü işleyen (vatandaştan yönetime doğru) elektronik olanakların öncelikle kuramsal düzlemde tartışılması gerekmektedir. Bu noktada, bu metin, alanyazında oldukça yeni olan e-devletin talep yönünü, e-katılım olgusu üzerinden, vatandaşın katılımının bilişim ve iletişim teknolojileri yardımıyla taşınabilirliği boyutunu tartışmaya açmakta ve bilişim ve iletişim teknolojilerinin vatandaşın kamu siyasa oluşum ve uygulanma süreçlerine içselleştirilmesinin olanaklı olduğunu savlamaktadır.

Özet İngilizce :

This article has a purpose to discuss the theoretical side of e-participation, a newly emergent issue in the e-government literature. What is extremely common in those papers and articles in the regarding literature is the supply side dimension of ways and practices by which the public services are introduced via electronic means. However, the demand side of the so-called process which is the level of acceptance or usage of the e-government services is somehow disregarded in the regarding literature. As a matter of fact, the discussion of reverse "e" means and ways through which citizens involve in the decisions and performance made by the administration should be fairly intriguing at theoretical bases. Hereby, this text discusses the feasibility of citizen engagement in public policy formation is reachable with the help of Information and Communication Technologies (ICT) over the e-participation concept.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :