Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyoekonomi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Dış ticaretin finansmanında göçmen gönderilerinin rolü: türkiye örneği

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
499
DOI :
Özet Türkçe :

Yarım asırlık bir süreçten bu yana, gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru önemli miktarda göç hareketi yaşanmaktadır. Mavi yakalı işçi göçüne de, son yıllarda beyin göçünün eklendiği görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik yapılarına bakıldığında, çoğunlukla ithalata dayalı bir büyüme stratejisinin yürütüldüğü sonucuyla karşılaşılmaktadır. Bu çerçevede de dış ticaret açıkları kronik hal almıştır. Gelişmiş ülkelere yönelik göçün, gelişmekte olan ülkeler için ayrıca önemi de mevcuttur. Çünkü ithalata bağımlılıkla birlikte oluşan kronik yüksek dış ticaret açıklarının kapatılmasında, yurt dışında çalışan göçmen vatandaşların havaleleri önemli işleve sahiptir. Bu çalışmada Türkiye örneğinde, ithalatın finansmanında ve dış ticaret açıklarının kapatılmasında yurt dışında çalışan göçmen işçilerin gönderilerinin etkisine odaklanılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Since half century there have been significant immigration movements from developing countries to development countries. Recent years, there have seen that adding to blue-collar laborforce, brain drain. When looking at economic structure of developing countries, mostly be seen that applying economic growth strategy based on import. In this context, the foreign trade deficit has become a chronic condition. Migration to developed countries is also important for developing countries. Because, transfer of migrant's remittances has important function for solving of chronic high foreign trade deficit being with dependency on imports. This study is focused on effects of immigrant workers' consignments in solving foreign trade deficits and import financing in Turkey.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :